นำเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน

นำเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน...

อ่านต่อ
แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัย 5 บท

แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัย 5 บท

แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัย 5 บท...

อ่านต่อ
แบบฟอร์มประเมินโครงการ

แบบฟอร์มประเมินโครงการ

แบบฟอร์มประเมินโครงการ...

อ่านต่อ

แบบฟอร์มประเมินโครงการ

แบบฟอร์มประเมินโครงการ...

อ่านต่อ
นำเสนอวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

นำเสนอวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

[คลิกเพื่อโหลดไฟล์ 01.ppt]...

อ่านต่อ

ตัวอย่างงานวิจัย

[คลิกเพื่อโหลดไฟล์ wijai.doc]...

อ่านต่อ
view